SẢN PHẨM SỬ DỤNG

CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Thoa Back It UpTM  lên tóc ẩm rồi chải đều.

BƯỚC 2 

Sấy khô bằng tay để định hướng tóc theo mong muốn.

BƯỚC 3 

Thoa ManupulatorTM lên tóc, định hình các lọn tóc bằng tay.

BƯỚC 4

Dùng lược để điều chỉnh các khu vực trước mặt, tóc mai hoặc các vị trí cần thiết.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers