TẠO PHỒNG

 Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™  Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™
408,000đ

Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™

Dầu gội tạo phồng dạng bọt

408,000đ

 Dầu xả tạo phồng Bigger The Better™  Dầu xả tạo phồng Bigger The Better™
387,000đ
 Duo Set Bigger the Better™  Duo Set Bigger the Better™
795,000đ

Duo Set Bigger the Better™

Tạo phồng cho tóc mỏng xẹp

795,000đ