CHĂM SÓC

 Duo Set DOWN 'N DIRTY Duo Set DOWN 'N DIRTY
795,000đ

Duo Set DOWN 'N DIRTY

Sạch sâu sảng khoái và phục hồi

795,000đ

 Dầu xả detox & phục hồi DOWN 'N DIRTY™ Dầu xả detox & phục hồi DOWN 'N DIRTY™
387,000đ

Dầu xả detox & phục hồi DOWN 'N DIRTY™

Detox và phục hồi

387,000đ

 Dầu gội detox sạch sâu & sảng khoái DOWN 'N DIRTY™ Dầu gội detox sạch sâu & sảng khoái DOWN 'N DIRTY™
408,000đ

Dầu gội detox sạch sâu & sảng khoái DOWN 'N DIRTY™

Sạch sâu và sảng khoái

408,000đ

 Dầu gội tím Purple Toning™ Dầu gội tím Purple Toning™
563,000đ

Dầu gội tím Purple Toning™

Dầu gội cho tone màu khói

563,000đ

 Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™ Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™
387,000đ

Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

387,000đ

 Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™ Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™
387,000đ

Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

387,000đ

 Dầu gội cấp ẩm Recovery™ Dầu gội cấp ẩm Recovery™
387,000đ

Dầu gội cấp ẩm Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

387,000đ

 Dầu xả cấp ẩm Recovery™ Dầu xả cấp ẩm Recovery™
387,000đ

Dầu xả cấp ẩm Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

387,000đ

 Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™ Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™
408,000đ

Dầu gội tạo phồng Bigger The Better™

Dầu gội tạo phồng dạng bọt

408,000đ

 Dầu xả tạo phồng Bigger The Better™ Dầu xả tạo phồng Bigger The Better™
387,000đ
 Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™ Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™
387,000đ

Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

387,000đ

 Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™ Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™
387,000đ

Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

387,000đ

 Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™ Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™ Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™ Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™ Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Duo Set Resurrection™ Duo Set Resurrection™
774,000đ

Duo Set Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

774,000đ

 Duo Set Recovery™ Duo Set Recovery™
774,000đ

Duo Set Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

774,000đ

 Duo Set Bigger the Better™ Duo Set Bigger the Better™
795,000đ

Duo Set Bigger the Better™

Tạo phồng cho tóc mỏng xẹp

795,000đ

 Duo Set Gimme Grip™ Duo Set Gimme Grip™
774,000đ

Duo Set Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

774,000đ