CẤU TRÚC

 Sáp thỏi định hình Hair Stick  Sáp thỏi định hình Hair Stick
761,000đ
 Sáp khô dạng xịt Trouble Maker™  Sáp khô dạng xịt Trouble Maker™
519,000đ
 Kem tạo cấu trúc Back It Up™  Kem tạo cấu trúc Back It Up™
496,000đ
 Xịt muối biển Salty Not Sorry™  Xịt muối biển Salty Not Sorry™
496,000đ

Xịt muối biển Salty Not Sorry™

Xịt muối biển tạo cấu trúc

496,000đ

 Sáp hiệu ứng mờ Manipulator Matte™  Sáp hiệu ứng mờ Manipulator Matte™
496,000đ
 Sáp tạo kiểu linh hoạt Manipulator™  Sáp tạo kiểu linh hoạt Manipulator™
496,000đ