PHỒNG

 Gội khô Oh Bee Hive™  Gội khô Oh Bee Hive™
496,000đ

Gội khô Oh Bee Hive™

Làm sạch và tạo phồng

496,000đ

 Kem tạo kiểu làm dày tóc Small Talk™  Kem tạo kiểu làm dày tóc Small Talk™
548,000đ

Kem tạo kiểu làm dày tóc Small Talk™

Tạo độ phồng và dày cho tóc

548,000đ

 Xịt tạo phồng Queen For A Day™  Xịt tạo phồng Queen For A Day™
551,000đ