TẠO CẤU TRÚC & GIỮ NẾP

 Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™  Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™
387,000đ

Dầu gội tạo cấu trúc Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

387,000đ

 Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™  Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™
387,000đ

Dầu xả tạo cấu trúc Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

387,000đ

 Duo Set Gimme Grip™  Duo Set Gimme Grip™
774,000đ

Duo Set Gimme Grip™

Làm sạch và tạo cấu trúc

774,000đ

 Sáp khô dạng xịt Trouble Maker™  Sáp khô dạng xịt Trouble Maker™
519,000đ