CHĂM SÓC MÀU NHUỘM

 Dầu gội tím Purple Toning™  Dầu gội tím Purple Toning™
563,000đ

Dầu gội tím Purple Toning™

Dầu gội cho tone màu khói

563,000đ

 Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™  Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™  Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Duo Set Colour Goddess™  Duo Set Colour Goddess™
774,000đ

Duo Set Colour Goddess™

Chăm sóc tóc nhuộm

774,000đ

 Duo Set Serial Blonde™  Duo Set Serial Blonde™
774,000đ

Duo Set Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

774,000đ