CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Prep và bảo vệ tóc với BASE PLAYERTM.

BƯỚC 2 

Sử dụng SHINE HEISTTM để tăng độ ẩm.

BƯỚC 3 

Chia tóc thành từng phần và xoắn thành các nút thắt.

BƯỚC 4

Sấy tóc với mức nhiệt trung bình.

BƯỚC 5

Giữ tóc trong 40 phút. 

BƯỚC 6

Tháo bỏ các nút thắt, sấy từng phần tóc. 

BƯỚC 7

Tạo độ lì và tách lớp với JUXTA-POSETM.

BƯỚC 8

Dùng tay và lược để tạo kiểu cho tóc.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers