CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Prep và bảo vệ tóc với BASE PLAYERTM.

BƯỚC 2 

Thoa đều SHINE HEISTTM để tạo độ ẩm và độ bóng cho tóc. 

BƯỚC 3 

Chải tóc bằng lược bàn to. 

BƯỚC 4

Để khoá ẩm, xoắn tóc thàng các bím tóc lớn.

BƯỚC 5

Sấy khô, sau đó chải tóc. 

BƯỚC 6

Chải tóc từ dưới lên: từ ngọn đến thân để tránh bị rối. 

BƯỚC 7

Thoa lại SHINE HEISTTM để duỗi tóc và tạo độ bóng. 

BƯỚC 8

Khoá kiểu tóc với gôm xịt CONTORTIONISTTM.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers