CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Prep và bảo vệ tóc với BASE PLAYERTM.

BƯỚC 2 

Sử dụng SHINE HEISTTM để tạo độ ẩm và bóng cho tóc.

BƯỚC 3 

Sấy tóc bằng loa ở nhiệt độ và tốc độ trung bình. 

Lưu ý: đã áp dụng phương pháp nối tóc.

BƯỚC 4

Chải tóc bằng lược bàn.

BƯỚC 5

Định hình và tách lọn tóc với MIND GAMESTM.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers