CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Xịt BASE PLAYERTM lên tóc ẩm, chải để gỡ rối.

BƯỚC 2 

Nhấn 2-3 pumps JUXTA-POSETM ra tay, thoa đều từ thân tới ngon tóc.

BƯỚC 3 

Sấy khô tóc, sau đó sấy bằng lược tròn để làm mịn lớp biểu bì.

BƯỚC 4

Sấy tóc ra sau đầu với lược bàn.

BƯỚC 5

Để kiểm soát và tách lớp, sử dụng 1-2 pumps SHINE HEISTTM từ chân tới ngọn tóc.

BƯỚC 6

Hoàn thiện với gôm xịt CONTORTIONISTTM.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers