CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Prep tóc với SHINE HEISTTM để giữ ẩm và làm bóng mượt. 

BƯỚC 2 

Chia tóc theo ngôi giữa.

BƯỚC 3 

Cột 2 phần tóc đuôi ngựa ở độ cao ngang tai.

BƯỚC 4

Xịt CONTORTIONISTTM để giữ nếp cho tóc mà vẫn điều chỉnh được sợi tóc. 

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers