CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Xịt BASE PLAYERTM lên tóc từ thân đến ngọn tóc, chải đều.

BƯỚC 2

Để làm phồng chân tóc, sấy khô với lược tròn.

BƯỚC 3

Sấy với lược bàn loại nhỏ để làm mịn các lớp biểu bì. 

BƯỚC 4

Sử dụng MIND GAMESTM từ thân tới ngọn tóc để tách lớp và tạo kết cấu. 

BƯỚC 5

Dùng tay để tạo độ tách lớp.

BƯỚC 6

Để tăng kết cấu và tách lớp, hãy sấy tóc bằng máy sấy. 

BƯỚC 7

Hoàn thiện với gôm xịt CONTORTIONISTTM để giữ nếp mềm mại.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers