CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Xịt BASE PLAYERTM và chải đều tóc. 

BƯỚC 2

Chải tóc ngược chiều so với mặt.

BƯỚC 3

Để hỗ trợ tạo kiểu, bơm WAVE RIDERTM ra lòng bàn tay và thoa lên tóc. 

BƯỚC 4

Vừa sấy khô tóc vừa tạo kiểu bằng các ngón tay.

BƯỚC 5

Kết thúc bằng SHINE HEISTTM để tạo lớp hoàn thiện bóng bẩy.  

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers