SẢN PHẨM SỬ DỤNG

Xịt hoàn thiện Head Rush™

Xịt hoàn thiện Head Rush™

Xịt hoàn thiện bóng mượt

CÁC BƯỚC

BƯỚC 1

Thoa BACK IT UPTM  lên tóc ẩm rồi chải đều.

BƯỚC 2 

Chia các lớp tóc và xịt đều QUEEN FOR A DAYTM từ chân tóc tới ngọn để tăng độ phồng.

BƯỚC 3 

Sấy se tóc cho khô.

BƯỚC 4

Sấy với lược tròn cỡ lớn để làm mượt các lớp biểu bì. Xoay lược sấy để tạo chuyển động cho mỗi lọn tóc.

BƯỚC 5

Tạo sóng bằng gậy uốn xoăn cỡ lớn. 

BƯỚC 6

Gỡ sóng, xịt đều HEADRUSHTM để tăng độ bóng.

HOW TO

TÌM KIẾM CỬA HÀNG
Sử dụng hệ thống tìm kiếm Salon của chúng tôi để tìm thấy
địa điểm bán lẻ được uỷ quyền TIGI retailers