CHĂM SÓC TÓC XOĂN

 Dầu gội cấp ẩm Recovery™  Dầu gội cấp ẩm Recovery™
387,000đ

Dầu gội cấp ẩm Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

387,000đ

 Dầu xả cấp ẩm Recovery™  Dầu xả cấp ẩm Recovery™
387,000đ

Dầu xả cấp ẩm Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

387,000đ

 Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™  Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™
496,000đ

Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™

Định hình - Tăng cường - Giữ nếp xoăn

496,000đ

 Duo Set Recovery™  Duo Set Recovery™
774,000đ

Duo Set Recovery™

Phục hồi độ ẩm cho tóc khô

774,000đ