CHĂM XÓC TÓC NHUỘM

 Kem tạo kiểu bóng mượt After Party™  Kem tạo kiểu bóng mượt After Party™
564,000đ
 Xịt hoàn thiện Head Rush™  Xịt hoàn thiện Head Rush™
496,000đ

Xịt hoàn thiện Head Rush™

Xịt hoàn thiện bóng mượt

496,000đ

 Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™  Dầu gội dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™  Dầu xả dưỡng màu tông ấm Colour Goddess™
387,000đ
 Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Duo Set Colour Goddess™  Duo Set Colour Goddess™
774,000đ

Duo Set Colour Goddess™

Chăm sóc tóc nhuộm

774,000đ

 Duo Set Serial Blonde™  Duo Set Serial Blonde™
774,000đ

Duo Set Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

774,000đ