CHĂM SÓC TÓC HƯ TỔN

 Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™  Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™
387,000đ

Dầu gội siêu phục hồi Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

387,000đ

 Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™  Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™
387,000đ

Dầu xả siêu phục hồi Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

387,000đ

 Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu gội cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™  Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™
387,000đ

Dầu xả cho tóc tẩy Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

387,000đ

 Duo Set Resurrection™  Duo Set Resurrection™
774,000đ

Duo Set Resurrection™

Siêu phục hồi mái tóc hư tổn

774,000đ

 Duo Set Serial Blonde™  Duo Set Serial Blonde™
774,000đ

Duo Set Serial Blonde™

Chăm sóc và bảo vệ tóc tẩy hư tổn

774,000đ